Om AB Cisterna

Cisterna är ett byggprojektbolag som tillsammans med partners projekterar och bygger bostäder med hög boendekvalitet och stark miljöprofil.

Tillsammans med Skanska Nya Hem har Cisterna utvecklat och byggt bostadsområdet Gåshaga Pirar, ett av tre bostadsprojekt på Gåshaga-området på Lidingö.

Cisterna äger också seniorboendet Björnbo på Lidingö. Under 2008-2009 har Cisterna byggt ett nytt sjukhem på Björnbo - Nilstorpsgården. Under 2010-2011 renoverades det ursprungliga sjukhemmet på Björnbo, Ektorpsgården.

Cisterna har även drivit byggandet av ett BoKlok-hus med 24 lägenheter på Ekerö utanför Stockholm. Även det projektet har skett i samarbete med Skanska. En kontinuerlig utvärdering av nya tänkbara byggnadsprojekt, hyreslägenheter såväl som bostadsrätter, pågår.

AB Cisterna är dotterbolag till Wallfast.