Båtplatser och Sjöbodar Gåshaga Pirar

Från 1 oktober 2015 har Genova Gåshaga övertagit hanteringen av Båtplatser och Sjöbodar vid Gåshaga Pirar.

För ytterligare information, kontakta: erik.hamrin@genova.se