Gåshaga Pirar

Gåshaga på Lidingö var under många år ett tungt industrialiserat område. Det är svårt att tro när man besöker området idag. Gåshaga har blivit ett modernt och högkvalitativt bostadsområde alldeles vid strandkanten.

Historik - Från cisterner till bostäder

 

Gåshagaområdet hade tidigare använts för lagring av olja och bensin. På platsen fanns också tidigare ett skeppsvarv. Totalt 27 oljecisterner var fortfarande i bruk på 1980-talet, när planerna om att utveckla området började ta fart.

 

 

För att röja området och sanera marken gjordes nogranna undersökningar om hur detta kunde ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Markprover visade att det inte var så förorenat som man trott. ungefär 1000 kubikmeter sanerades genom s.k. landfarming, som kan liknas vid kompostering, där jorden läggs ut i rader, vatten tillsätts och sedan renas jorden genom att man vänder och luftar den och vattnet dunstar. Proceduren tog ca 8 månader.

 

Att nedmontera och sanera cisternerna var en större utmaning. De spolades rena med högtryckstvätt på ca 800 kg. Det förorenade vattnet transporterades och renades vid Loduddens oljehamn. Cisternerna "klipptes" sedan itu med stora saxliknande verktyg. 11 000 ton metall såldes till Oxelösunds järnverk.

 

Alla rör kunde återvinnas och betongen och tegelbruket bröts isär och återanvändes. Resultatet blev att hela 98 procent av den gamla verksamheten kunde återvinnas och endast två procent skickades till avfallshantering. 

 

Idag - Högkvalitativt boende

 

Idag är Gåshaga Pirar på Lidingö ett hypermodernt bostadsområde med lägenheter av högsta kvalitet och med mycket känsla av skärgård. 

Gåshaga Pirar har byggts i fem etapper och sammanlagt finns nu 350 lägenheter och 15 radhus. Initiativtagare har varit Skanska Nya Hem och AB Cisterna.  Arkitekter för området har varit White Arkitekter. Stor vikt har lagts vid detaljer i hela byggnadsprocessen. Gatorna mellan husen går i sådan riktning att alla hus har utsikt mot vattnet. Garagen ligger under jord och återvändsgränder begränsar trafiken. Högsta kvalitet har valts, både vad gäller design och materialval; dörrarna är av massivt trä, väggarna har ljudisolerats så man inte störs av ljud från grannen. För att begränsa ljud utifrån har man satt in olika typer av fönster, med olika tjocklekar mellan glasen.

 

 

De femton radhusen som Cisterna byggt varierar i storlek från ca 160-250 kvm. De är antingen två- eller tre-våningshus. Standardhöjd i tak är 2,70 m, men ofta blir det dubbelt så högt där man har öppen planlösning. Utöver de altaner och balkonger som finns, har radhusen även takterass. Alla hus har tillgång till båtplats, garageplats och parkeringsplats på gatan.