Nilstorpsgården

 

Under 2008-2009 byggde AB Cisterna ett helt nytt vårdboende på Björnbo - Nilstorpsgården. I november 2009 stod lokalerna klara och Attendo Care som sköter vården kunde börja flytta in.

 

Under 2008 togs det första spadtaget för Björnbo nya äldreboende på Lidingö, ett boende för äldre med vårdbehov dygnet runt. I februari 2010 invigde vi med stolthet Nilstorpsgården – ett nybyggt boende med design som kommer att förbättra livskvalitén för hyresgästerna.

I november 2009 stod Nilstorpsgården klar. 80 nya lägenheter bidrar till att möta den stora efterfrågan på platser för äldre med vårdbehov dygnet runt på Lidingö. Nilstorpsgården är ett unikt boende där största hänsyn har tagits till hyresgästerna. Redan i designprocessen har stor vikt lagts vid att anpassa miljön för dem som ska bo där, främst äldre med demenssjukdomar. Susanne Langseth på White arkitekter, som även ritat Gåshaga pirar på Lidingö, är arkitekten bakom Nilstorpsgården. När man bygger för äldre med  demens- och minnesproblematik är det viktigt att tänka på att närmiljön ska vara lugn och harmonisk, både visuellt och ljudmässigt. För många störande intryck försvårar orienteringen.

Den svagt svängda fasaden på Nilstorpsgården gör att inga korridorer upplevs som långa. Tydliga kulörer och markeringar underlättar vardagen för de äldre, därför är lägenhetsdörrarna belysta och färgen på väggarna runt dörrarna avviker från den övriga korridoren. Vid entrén till lägenheterna öppnas korridoren till ett vidgat rum. Fönstren i burspråken, som finns i varje lägenhet, har en lägre bröstning än normalt för att man ska kunna njuta av utsikten även om man sitter i rullstol eller ligger till sängs.

Cisterna har även installerat bergvärme som ett led i företagets miljöarbete.

 

Fakta om bygget av Nilstorpsgården

• Byggherre AB Cisterna
• 80 nya lägenheter
• Avsett för äldre som är i behov av vård dygnet runt
• Vården bedrivas av Attendo Care
• Byggt på totalentreprenad av Veidekke
• Arkitekt är Susanne Langseth, White arkitekter
• BTA: ca 6 000 m2, 3½ våning, 10 avdelningar