Våra projekt

AB Cisterna är ett byggprojektbolag, som tillsammans med partners projekterar och bygger bostäder med hög boendekvalitet och stark miljöprofil.

 

Aktuella projekt

 

Utveckling av Björnbo-området

På vår egen mark på området Björnbo på Lidingö vill vi bygga nya bostäder.

Det kan bli upp till 200-300 lägenheter beroende på vilka områden som bedöms som lämpliga att bygga på. Det finns planer på att ytterligare utveckla servicen i befintliga lokaler.

----------------------------------------------
Antal: 200-300 lägenheter
Upplåtelseform: Bostads- och hyresrätter
Byggtid: ca 5 år
Arkitekt: BSK Arkitekter AB
Byggherre: AB Cisterna
Skede: Detaljplan
--------------------------------------------

Läs mer på Lidingö Stads webb.

 


Ekerö Strand

På bästa strandnära läge, planerar vi, tillsammans med Skanska Nya Hem, ett helt nytt bostadsområde i Ekerö centrum, Ekerö Strand.   

----------------------------------------
Antal: ca 300-450 lägenheter
Upplåtelseform:
Bostadsrätter
Byggtid: ca 7 år
Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
Byggherre: AB Cisterna och Skanska Nya Hem
Skede: Detaljplan
----------------------------------------

Projektwebb Skanska Nya Hem:

http://bostad.skanska.se/bostader-och-projekt/Ekerostrand/

Ekerö kommuns hemsida:

http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-detaljplaner/EkeroHelgo/EkeroStrand_Tappsund/